«Батькiвщина» забрала партквиток у секретаря Олександрiйської мiськради за аморальнiсть

Iнформацiю мiсцевi партiйцi оприлюднили у вiдповiдь на офiцiйний запит активiстiв

564
кількість переглядів

Олександрiйська мiська органiзацiя партiї ВО «Батькiвщина» виключила зi своїх рядiв секретарку Олександрiйської мiської ради Олену Богоявленську i позбавила її партiйного квитка.

Про це пише «КП».

Iнформацiю мiсцевi партiйцi оприлюднили у вiдповiдь на офiцiйний запит активiстiв.

Таке радикальне рiшення прийняв голова мiського осередку Вiталiй Журавльов.

«Богоявленська Олена Миколаївна виключена iз членiв партiї Всеукраїнське об’єднання «Батькiвщина» з 12.02.2019 р. за систематичне порушення п. 3.8 Статуту полiтичної партiї всеукраїнське об’єднання «Батькiвщина», за аморальнi вчинки та дiї, що наносять шкоду авторитету партiї та вiдповiдно до п. 3.10 несумiснi iз членством у партiї.

Всi iншi питання, викладенi в вашому зверненнi (в тому числi про витрати на закордоннi подорожi, про її фiнансових донорiв чи звiти в декларацiї) стосуються особистих вчинкiв та думок Богоявленської Олени Миколаївни, вiдповiдальностi за якi партiя «Батькiвщина» не несе та iнформацiєю про її подальшу дiяльнiсть не володiє», – йдеться у вiдповiдi на iнформацiйний запит голови обласної громадської органiзацiї «Спiлка шахтарiв-iнвалiдiв, потерпiлих на виробництвi та козацтва України» Сергiю Горбачову.

Як пишуть «Олександрiйськi новини», Олена Богоявленська неодноразово ставала об’єктом журналiстських матерiалiв. Останнiй скандал пов’язаний iз голосуванням у мiськiй радi, коли вона прокоментувала голосування щодо однiєї iз великих земельних дiлянок, «кiдаловом».

Також Боговявленська стала героєм журналiстських розслiдувань, якi показали невiдповiднiсть стилю життя Богоявленської та її доходiв. Зокрема у публiкацiї «Секретар ради визнала свою причетнiсть до прихованого бiзнесу, однак не вказала доларовий подарунок «друзiв» для пiвнiчної подорожi Європою».

Також журналiсти змусили чиновницю змiнити свою декларацiю i частково висвiтлити наявне у неї майно та кошти. У розслiдуваннях також було вказано, що Богоявленська має сумнiвну репутацiю керiвника фiрм i пiдприємств i не пояснює звiдки бере кошти для закордонного вiдпочинку та подорожей у статтi «Олена Богоявленська: пафосний вiдпочинок iз креветками та подорож до крижин вартiстю половини рiчної зарплати».