Понад 56 тисяч пенсіонерів Кіровоградщини отримають доплату до пенсії

Додаткова потреба для виплати нових розмірів пенсій та одноразової індексації склала майже 120 мільйонів

429
кількість переглядів

У березнi-квiтнi одноразову iндексацiю, як доплату до пенсiї, отримають понад 56 тисяч пенсiонерiв Кiровоградщини.

Про це CBN поiнформували в прес-службi ОДА.

Суму одноразової iндексацiї – у розмiрi 2410,17 гривнi – визначили постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 2019 року i виплачуватиметься вона рiвними частками у березнi та квiтнi.

Одноразова iндексацiя встановлюється лише тим пенсiонерам, яким пенсiю нарахували за базовим пенсiйним законом, у яких пiсля перерахунку пенсiї на 17% (у зв’язку iз щорiчною iндексацiєю) її розмiр менший, нiж 1669,20 гривнi, якi мають необхiдний страховий стаж (до 1 жовтня 2011 року: чоловiки – 25 рокiв, жiнки – 20 рокiв, пiсля 1 жовтня 2011 року: чоловiки – 35 рокiв, жiнки – 30 рокiв).

За результатами березневого перерахунку пенсiй, з урахуванням одноразової iндексацiї, в цiлому по областi середнiй розмiр пiдвищення пенсiйної виплати становить 554,20 гривнi.

Додаткова потреба для виплати нових розмiрiв пенсiй та одноразової iндексацiї склала майже 120 мiльйонiв гривень.

Середнiй розмiр пенсiйної виплати в областi у березнi становить 2787,21 гривнi («цивiльнi» пенсiонери – 2718,80 гривнi, «вiйськовi» – 4254,26 гривнi). Порiвняно з мiсяцем, що передував мiсяцю перерахунку пенсiй, вiн збiльшився на 435,51 гривнi.

Нагадаємо, пiдвищення пенсiй для десяти мiльйонiв пенсiонерiв України вiдбувається незалежно вiд майбутнiх президентських виборiв, а лише через отримання вiдповiдних ресурсiв, якi дозволяють, згiдно з чинним законодавством, реалiзувати це рiшення.

Приєднуйтеся до нас у Facebook, читайте в Telegram і Twitter.