Get як частина фразового дієслова

Перегляди: 509

Вивчення фразових дієслів – невід'ємна частина вивчення англійської мови в цілому. Але не все так просто. У даному випадку не можна просто перекласти слова окремо одне від одного. Фразове дієслово – це саме дієслово разом з прислівником чи прийменником. Вони вживаються разом та перекладаються як одне ціле. При чому дуже часто зовсім інакше ніж два окремих перекладу. Тому треба дуже добре в них розумітися, щоб правильно їх використовувати. Курси з англійської мови https://grade.ua/uk/ допоможуть дійзнати все про фразові глаголи та багато іншого. З допомогою наших викладачів ви можете підвищити свій рівень володіння мовою, підготуватися до здачі міжнародних іспитів та просто надолужити втрачені знання.

Ви є у Telegram? Підпишіться на наш телеграм-канал, там ми часто повідомляємо те, про що на сайті не пишемо: https://t.me/cbnua

Get у фразових дієсловах

Get як окреме дієслово перекладається як “отримувати”. Але воно дуже часто використовується в якості фразового дієслова з різними приставками: over, out, through, off, down та ін.

Слід пам'ятати, що незважаючи на те, чи вживається get як самостійне дієслово обо в якості фразового, воно має 3 форми:

to get – got – gotten.

Розглянемо найбільш поширені фразові дієслова з get.

get down to – братися за якусь справу

She got down to her graduation work. – Вона взялася за свою дипломну роботу.

get down  – пригнічувати

This situation in our country is getting me down. – Ця ситуація в нашій країні пригнічує мене.

У цьому випадку можна бачити что фразове дієслово розривається займенником. Що теж доволі розповсюджене явище. Тому перед перекладом треба уважно прочитати речення повністю.

get over – долати

She can't get over her fear of the dark. – Вона не може подолати страх темряви.

get through – додзвонитися

I finally got through to you. – Я нарешті до тебе додзвонилася.

get out – забиратися, йти від

Get out of here. It's dangerous. – Забирайся звідси. Це небезпечно

get across – пояснювати

He is fluent in English, however he doesn't get across. – Він вправно розмовляє англійською, проте не може пояснити.

get ahead – досягати успіху.

I have no idea how to get ahead in English. It is hard for me. – Я не маю гадки як досягти успіху в англійській мови. Це важко для мене.

Фразові дієслова – невід'ємна частина у спілкуванні носіїв мови. Так, можна розмовляти і без них, але вони значно розширюють та прикрашають мову, роблять її більш “живою”.